Metanoia

Metanoia
91 x 54 x 157 cm
iron mirror fabric
2018